Aceste citate de Duminica Floriilor vă vor ajuta să trăiți o viață morală și vă vor oferi o șansă mai bună la binecuvântările vieții.
Duminica Floriilor este o zi importantă în credința creștină. Această ocazie servește ca un memento să fii recunoscător și să faci întotdeauna ceea ce trebuie.
Duminica Floriilor ne amintește și de ispășirea Sa pentru păcatele noastre. Să-I arătăm că ne-am pocăit pentru păcatele noastre și că suntem pregătiți să ne reînnoim viețile pentru a-I plăcea Lui. Am adunat aceste citate de Duminica Floriilor pentru a vă motiva să fiți o persoană mai bună și să ascultați poruncile lui Dumnezeu.
Verificați lista completă de mai jos.
Și asigurați-vă că citiți aceste citate de duminică și citate despre Dumnezeu.

Cele mai bune citate pentru Duminica Floriilor

1. „Nu trebuie să ne săturam să facem bine, căci vom culege la momentul potrivit dacă nu renunțăm.” – Galateni 6:9
2. „De aceea, dacă este cineva în Hristos, noua creație a venit. Vechiul a dispărut, noul este aici!” – 2 Corinteni 5:17
3. „Deci au luat ramuri de palmieri și au ieșit în întâmpinarea Lui, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, chiar Împăratul lui Israel!’” – Ioan 12:13
4. „Aleluia, cum se bucură poporul și frunzele de palmier foșnesc când Împăratul se apropie!” – John Beavis
5. „Cu această ocazie sfântă, mă rog să te bucuri de favoarea și binecuvântările lui Dumnezeu pe tot parcursul vieții tale.” – Anonim
6. „Fără durere, fără palmă; fără spini, fără tron; nici fiere, nici glorie; nici cruce, nici coroană.” – William Penn
7. „Fie ca Dumnezeu să vă umple cu binecuvântări și dragoste în Duminica Floriilor și întotdeauna. Sa aveti o zi binecuvantata.” – Anonim
8. „Duminica Floriilor este ca o privire a Paștelui. Este puțin vesel după ce a fost sumbru în timpul Postului Mare.” – Laura Gale
9. „Dar Duminica Floriilor ne spune că crucea este adevăratul pom al vieții.” – Papa Benedict al XVI-lea
10. „Să primim această Duminica Floriilor cântând și lăudându-L pe Domnul Isus. Salută-l pe Domnul.” – Anonim
11. „Și fiind găsit în înfățișare ca om, S-a smerit, făcându-se ascultător până la moarte – chiar moarte pe cruce!” – Filipeni 2:8
12. „Pe măsură ce recunoaștem Duminica Floriilor, cum l-ați primi pe Domnul Isus Hristos în propria voastră viață în fiecare zi.” – Matt. 21:1-11
13. „Doamne, înălțăm numele Tău. Cu inimile pline de laudă; înălță-te, Doamne, Dumnezeul meu! Osana în cele mai înalte!” – Carl Tuttle
14. „Cu mare putere apostolii au continuat să mărturisească despre învierea Domnului Isus. Și harul lui Dumnezeu a lucrat atât de puternic în toate acestea.” – Fapte 4:33
15. „El s-a străduit când L-a înviat pe Hristos din morți și L-a așezat la dreapta Sa în tărâmurile cerești.” – Efeseni 1:20

Citate celebre Duminica Floriilor

16. „Ni se spune să lăsăm lumina noastră să strălucească, iar dacă o face, nu va fi nevoie să spunem nimănui că o face. Farurile nu trag cu tunuri pentru a atrage atenția asupra strălucirii lor, ci doar strălucesc.” – Dwight L. Moody
17. „Au găsit piatra rostogolită de pe mormânt, dar când au intrat, nu au găsit trupul Domnului Isus.” – Luca 24:2-3
18. „Isus i-a spus: „Eu sunt învierea și viața. Oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.’” – Ioan 11:25
19. „Este o declarație demnă de încredere, care merită acceptată deplină, că Hristos Isus a venit în lume să mântuiască pe păcătoși, printre care Eu sunt cel mai întâi. dintre toate.” – 1 Timotei 1:15
20. „Și sufletul meu se va bucura în Domnul; se va bucura de mântuirea lui”. – Psalmul 35:9
21. „Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” – Ioan 14:6
22. „Cenusa pusă pe frunțile noastre în Miercuri Cenușă vine din palme în Duminica Floriilor. Ritul arderii palmelor se face astăzi.” – Anonim
23. „Întăriți-vă și lăsați-vă inima să ia curaj, voi toți cei ce așteptați pe Domnul!” – Psalmul 31:24
24. „Pe când se apropia – deja pe drumul de coborâre a Muntelui Măslinilor – toată mulțimea ucenicilor Săi a început să se bucure și să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate faptele mărețe pe care le văzuseră”. – Luca 19:37
25. „Și Petru le-a zis: „Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, pentru iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt.” – Faptele Apostolilor 2:38
26. „De aceea, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni să nu despartă.” – Marcu 10:9
27. „Duminica Floriilor este totul despre moartea voluntară a lui Isus. A venit să moară. El a plănuit să moară. Intenționa să moară.” – Luca 13:33
28. „Noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi”. – 1 Ioan 4:19
29. „Suportați-vă unii pe alții și iertați-vă unul pe altul dacă vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva cuiva. Iartă așa cum te-a iertat Domnul.” – Coloseni 3:13
30. „Isus S-a uitat la ei și a zis: „La om, acest lucru este imposibil, dar nu la Dumnezeu; toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu.” – Marcu 10:27

Citate Duminica Floriilor care îți vor întări credința

31. „În sfârșit, întărește-te în Domnul și în puterea puterii Lui”. – Efeseni 6:10
32. „Căci Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci să mântuiască lumea prin El.” – Ioan 3:16-17
33. „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm și să ne bucurăm de ea”. – Psalmul 118:24
34. „Pentru că și-a vărsat sufletul până la moarte și a fost numărat cu cei fărădelege, totuși a purtat păcatul multora și mijlocește pentru cei fărădelege”. – Isaia 53:12
35. „Atunci am văzut cerul deschis și a apărut un cal alb. Călărețul ei este Credinciosul și Adevăratul; el judecă și duce războaie drepte.” – Apocalipsa 19:11
36. „Iată, Împăratul tău vine la tine, drept și mântuitor, blând și călare, un măgar.” – Zaharia 9:9
37. „Dumnezeu ne iubește pe fiecare ca și cum ar fi doar unul dintre noi.” – Sfântul Augustin
38. „Un om cu totul nevinovat, s-a oferit ca jertfă pentru binele altora, inclusiv a dușmanilor săi, și a devenit răscumpărarea lumii. A fost actul perfect.” – Mahatma Gandhi
39. „Îmi amintesc când Martin Luther King a fost asasinat și au izbucnit revolte în oraș. Am sărbătorit Duminica Floriilor pe strada 14. Îmi amintesc că am mers pe stradă cu clădiri mocnind și soldați și polițiști peste tot. Oricum, a fost o biserică care m-a învățat cu adevărat lucrurile pe care trebuia să le învăț pentru a nu merge la biserică. Dar cred că este o biserică care face o muncă grozavă. Am fost la o nuntă acolo acum trei zile.” – Ian MacKaye
40. „Se poate ca lumea să fie refuzată minune după minune și triumf după triumf pentru că nu vom aduce lui Hristos ceea ce avem și ceea ce suntem. Dacă așa cum suntem noi, ne-am așeza pe altarul slujirii lui Isus Hristos, nu se poate spune ce ar putea face Hristos cu noi și prin noi.” – William Barclay
41. „Domnul nostru a scris promisiunea învierii, nu numai în cărți, ci în fiecare frunză a primăverii”. – Martin Luther
42. „Fiecare bărbat și femeie să se considere nemuritor. Lasă-l să prindă revelația lui Isus în învierea Sa. Să spună nu doar: „Hristos a înviat”, ci „va învia.” – Phillips Brooks
43. „Cred într-un singur Dumnezeu, prima și marea cauză a bunătății. De asemenea, cred în Isus Hristos, renașterea lumii. De asemenea, cred în Duhul Sfânt, Mângâietorul.” – Daniel Morgan
44. „Călărește, călărește în Majesty! Cu umil fast călărește să moară; O, Hristoase, triumfurile tale încep acum de la moartea captivă și de la păcatul biruit.” – Henry Hart Milman
45. „Ce ar trebui să facă tinerii cu viața lor astăzi
Multe lucruri, evident. Dar cel mai îndrăzneț este să creăm comunități stabile în care teribila boală a singurătății să poată fi vindecată.” – Kurt Vonnegut

Citate puternice de Duminica Floriilor pentru a trăi

46. „Am ales antropologia culturală, deoarece a oferit cea mai mare oportunitate de a scrie o ticăloșie înaltă.” – Kurt Vonnegut
47. „Dumnezeu și-a dovedit dragostea pe cruce. Când Hristos a spânzurat, a sângerat și a murit, Dumnezeu a spus lumii: „Te iubesc.” – Billy Graham
48. „Înțelegem și recunoaștem că învierea a pus o coroană glorioasă peste toate suferințele lui Hristos!” – AW Tozer
49. „Întotdeauna mi-am dorit un iepuraș și mereu voi avea un iepure tot restul vieții mele.” – Amy Sedaris
50. „Orice recenzent care își exprimă furia și dezgustul față de un roman este absurd. El sau ea este ca o persoană care și-a îmbrăcat o armură completă și a atacat un sundae cu caramel fierbinte.” – Kurt Vonnegut
51. „Astăzi, ne amintim nu doar intrarea lui Isus în Ierusalim în trecut, ci și intrarea Lui în viitor.” – Anonim
52. „Este Duminica Floriilor și așa începe călătoria noastră cu Isus de la poarta Ierusalimului la crucea Golgotei până la triumful Paștelui!” – Anonim
53. „Bună dimineața în această Duminica Floriilor tot ceea ce fac, fac în numele Domnului.” – Anonim
54. „În Duminica Floriilor, Isus a avut în minte imaginea de ansamblu. El a privit dincolo de prezent și s-a gândit la viitorul lumii.” – Citate anonime

pentru Duminica Floriilor pentru a vă umple inimile de bucurie
55. „Să te rogi ca zilele tale viitoare să fie pline de spirit înalt. Duminica Floriilor fericită.” – Anonim
56. „Sper că duminica nu este singura zi a săptămânii în care mergi la Dumnezeu, fiecare duminică este specială, dar astăzi mai mult – La mulți ani de Duminica Floriilor!” – Anonim
57. „Isus a sosit exact așa cum a murit. Slavă smeritului nostru slujitor Rege!” – Anonim
58. „Să aveți o Duminica Floriilor binecuvântată și fericită. Amintește-ți că o săptămână înainte de a fi răstignit ca un criminal, El a intrat în oraș ca rege.” – Anonim
59. „Este Duminica Floriilor și este timpul să te uiți înapoi și să-ți amintești ce a făcut Hristos pentru tine. El te-a avut în minte acum peste 2000 de ani!” – Anonim
60. „Viața este plină de suișuri și coborâșuri. Slăviți-L pe Dumnezeu în timpul urcușurilor și aveți încredere deplină în El în timpul coborâșurilor. Duminica Floriilor fericită ție.” – Anonim
61. „Fie ca să te bucuri de frumusețea anotimpului primăverii, să-ți fie inima plină de fericire și bucurie, să ai o Duminica Floriilor minunată alături de cei dragi, urări calde de Duminica Floriilor.” – Anonim
62. „Fie ca îngerii să te ocrotească, să te uite tristețea, să te înconjoare bunătatea și Dumnezeu să te binecuvânteze mereu. Duminica Floriilor fericită!” – Anonim

Mai multe citate interesante despre Duminica Floriilor

63. „Astăzi este Duminica Floriilor, care marchează intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim. Este și începutul Săptămânii Mare.” – Anonim
64. „Duminica Floriilor este sărbătoarea florilor noi și a păsărilor care ciripesc. Este celebrarea venirii lui Isus în viețile noastre.” – Anonim
65. „Fie ca spiritul acestei ocazii sfinte, căldura anotimpului, să-ți facă inima să înflorească de bucurie și fericire. Să aveți o Duminica Floriilor binecuvântată.” – Anonim
66. „Astăzi, cu mulți ani în urmă, a călărit un măgar, nu un cal. Pacea este încă modul în care El călătorește.” – Anonim
67. „Duminica Floriilor este să te inspiri de la Hristos și să fii un suflet bun. Asigurați-vă că aveți o Duminica Floriilor minunată!” – Anonim
68. „Astăzi, Duminica Floriilor, începem Săptămâna Mare. Trimiteți rugăciunile și petițiile voastre de Paște la Altarul Național Sf. Iuda.” – Anonim
69. „Fie ca spiritul acestei Duminici Minunile acestui anotimp și frumusețea primăverii. Umple-ți inima de bucurie și viața ta de iubire.” – Anonim
70. „Astăzi este o zi cu totul specială pentru fiecare creștin și trebuie să sărbătorim această zi cu mult entuziasm. Trimit urări călduroase în Duminica Floriilor.” – Anonymous

Cum observăm Duminica Floriilor

Duminica Floriilor este o comemorare a iubirii și sacrificiilor lui Isus Hristos pentru noi. În Duminica Floriilor, se obișnuiește ca anumitor credincioși, în special cei care frecventează bisericile catolice, să li se dea frunze de palmier proaspete. Ei poartă palma și sunt binecuvântați cu apă sfințită pentru procesiune.
Nimeni nu e perfect; toți am comis păcate, fie că suntem conștienți de ele sau nu. Suntem doar oameni, obligați să comităm greșeli, dar trebuie să muncim din greu pentru a ne reînnoi viețile și a ne pocăi de păcatele noastre. Isus Hristos și-a dat viața pentru noi; să nu pierdem șansa pe care El ne-ar putea oferi, sacrificându-se pe Sine.
Lumea este plină de credințe diferite și avem moduri diferite de a ne închina lui Dumnezeu. Lăsați aceste citate de Duminica Floriilor să vă amintească de iubirea veșnică pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Să ne facem partea reînnoindu-ne viața, astfel încât sacrificiile Lui să nu fie în zadar.
Care dintre aceste citate de Duminica Floriilor v-au întărit credința
Vă rog, lăsați-le în zona de comentarii de mai jos.