Un text de o importanta enorma, pentru diseminarea unor idealuri precum fraternitatea, libertatea, egalitatea, demnitatea si dreptatea. Declaratia Universala a Drepturilor Omului este un document referitor la drepturile persoanei, aprobat la 10 decembrie 1948, in cadrul unei reuniuni a Adunarii Generale a Natiunilor Unite la Paris.

Declaratia Universala a Drepturilor Omuluiadopta principiile deja exprimate prin Declaratia de independenta a Statelor Unite ale Americii si Declaratia drepturilor omului si ale cetateanului adoptate in timpul Revolutiei Franceze. Acest document, intocmit in urma celui de-al Doilea Razboi Mondial, este considerat baza multora dintre realizarile civile ale secolului XX. Mai jos propunem atat versiunile in italiana, cat si in engleza, impartite in 30 de puncte principale:

Declaratia Universala a Drepturilor Omului (in italiana)

Preambul

Avand in vedere ca recunoasterea demnitatii inerente a tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor acestora, egale si inalienabile, constituie fundamentul libertatii, justitiei si pacii in lume;
Avand in vedere ca nerespectarea si dispretul fata de drepturile omului au condus la acte de barbarie care jignesc constiinta umanitatii si ca aparitia unei lumi in care fiintele umane se bucura de libertatea de exprimare si de credinta si de libertatea de frica si de nevoie a fost proclamata ca cea mai inalta aspiratie a omului;
Considerand ca este esential ca drepturile omului sa fie protejate prin norme legale, daca dorim sa evitam ca omul sa fie obligat sa recurga, in ultima instanta, la revolta impotriva tiraniei si asupririi;
Considerand ca este esentiala promovarea dezvoltarii relatiilor de prietenie intre natiuni;
Avand in vedere ca popoarele Natiunilor Unite si-au reafirmat in Carta credinta in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea persoanei umane, in egalitatea drepturilor barbatilor si femeilor si au decis sa promoveze progresul social si o mai buna nivel de trai intr-o mai mare libertate;
Considerand ca statele membre s-au angajat sa urmareasca, in cooperare cu Natiunile Unite, respectarea si respectarea universala a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
Considerand ca o conceptie comuna a acestor drepturi si a acestei libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestor angajamente;

Adunarea generala

proclama
aceasta declaratie universala a drepturilor omului ca ideal comun care trebuie atins de toate popoarele si toate natiunile, pentru ca fiecare individ si fiecare organ al societatii, avand in vedere aceasta declaratie in mod constant, sa se straduiasca sa promoveze, prin predare si educatie, respectul fata de acestea. drepturile si libertatile si sa garanteze, prin masuri progresive cu caracter national si international, recunoasterea si respectul universal si efectiv atat intre popoarele statelor membre insesi, cat si intre cele ale teritoriilor aflate sub jurisdictia lor.

Articolul 1

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi. Ei sunt inzestrati cu ratiune si constiinta si trebuie sa actioneze unul fata de celalalt intr-un spirit de fraternitate.

Articolul 2
Orice persoana are dreptul la toate drepturile si libertatile enuntate in prezenta Declaratie, fara deosebire, din motive de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau de alta natura, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau alta conditie. In plus, nicio distinctie nu va fi stabilita pe baza statutului politic, juridic sau international al tarii sau teritoriului caruia ii apartine o persoana, indiferent daca este independenta, de incredere sau nu autonoma, sau supus vreunei limitari de suveranitate.

Articolul 3

Orice persoana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea propriei persoane.

Articolul 4
Nicio persoana nu poate fi tinuta in stare de sclavie sau sclavie; sclavia si comertul cu sclavi vor fi interzise sub orice forma.

Articolul 5

Nicio persoana nu poate fi supusa torturii sau tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante.

Articolul 6

Orice persoana are dreptul, in orice loc, la recunoasterea personalitatii sale juridice.

Articolul 7

Toti sunt egali in fata legii si au dreptul, fara nicio discriminare, la protectie egala din partea legii. Toti au dreptul la protectie egala impotriva oricarei discriminari care incalca aceasta Declaratie, precum si impotriva oricarei instigari la o astfel de discriminare.

Articolul 8
Orice persoana are dreptul la o cale de atac efectiva de catre tribunalele competente pentru faptele care incalca drepturile fundamentale care ii sunt recunoscute de constitutie sau de lege.

Articolul 9

Nicio persoana nu poate fi arestata, detinuta sau exilata in mod arbitrar.

Articolul 10

Orice persoana are dreptul, intr-o pozitie de deplina egalitate, la o audiere echitabila si publica in fata unui tribunal independent si impartial, in scopul stabilirii drepturilor si indatoririlor sale, precum si asupra fondului oricaror acuzatii penale care sunt aduse impotriva el..

Articolul 11
Orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana la proba legala a vinovatiei sale intr-un proces public in care a avut toate garantiile necesare apararii sale.
Nicio persoana nu va fi condamnata pentru comportament commisiv sau omisiv care, in momentul in care a fost perpetuat, nu constituia o infractiune conform dreptului intern sau conform dreptului international. De asemenea, nu poate fi aplicata o pedeapsa mai mare decat cea aplicabila la momentul savarsirii infractiunii.

Articolul 12
Niciun individ nu poate fi supus unor amestecuri arbitrare in viata sa privata, familia sa, casa sa, corespondenta sa si nici in detrimentul onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul de a fi protejata de lege impotriva unor astfel de interferente sau vatamari.

Articolul 13

Orice persoana are dreptul la libera circulatie si sedere in interiorul granitelor fiecarui stat.
Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de a se intoarce in tara sa.

Articolul 14

Orice persoana are dreptul de a cauta si de a se bucura de azil in alte tari in caz de persecutie.
Acest drept nu poate fi invocat daca persoana este intr-adevar cautata pentru infractiuni non-politice sau pentru actiuni contrare scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.

Articolul 15

Orice persoana are dreptul la o nationalitate.
Nici un individ nu poate fi lipsit in mod arbitrar de cetatenia sa si nici de dreptul de a-si schimba cetatenia.

Articolul 16

Barbatii si femeile majore, fara nicio limitare de rasa, nationalitate sau religie, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale cu privire la casatorie, in timpul casatoriei si la desfacerea acesteia.
Casatoria poate fi incheiata numai cu acordul liber si deplin al viitorilor soti.
Familia este nucleul natural si fundamental al societatii si are dreptul de a fi protejata de societate si de stat.

Articolul 17

Orice persoana are dreptul de a avea propriile sale proprietati sau proprietati in comun cu ceilalti.
Niciun individ nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18

Orice persoana are dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau credinta si libertatea de a-si manifesta, individual sau in comun, atat in ​​public, cat si in privat, religia sau credinta prin predare, practica, cult si respectarea ritualurilor.

Articolul 19
Orice persoana are dreptul la libertatea de opinie si de exprimare, inclusiv dreptul de a nu fi hartuit pentru opinia sa si dreptul de a cauta, primi si difuza informatii si idei prin orice mediu si indiferent de granite.

Articolul 20

Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si asociere pasnica.
Nimeni nu poate fi obligat sa faca parte dintr-o asociatie.

Articolul 21

Orice persoana are dreptul de a lua parte la guvernarea tarii sale, direct sau prin reprezentanti liber alesi.
Orice persoana are dreptul de a avea acces egal la serviciul public din tara sa.
Vointa populara este fundamentul autoritatii guvernamentale; aceasta vointa trebuie exprimata prin alegeri periodice si veridice, desfasurate prin vot universal si egal, si prin vot secret, sau dupa o procedura echivalenta de vot liber.

Articolul 22

Orice persoana, ca membru al societatii, are dreptul la securitate sociala si la realizarea, prin efort national si cooperare internationala si in conformitate cu organizarea si resursele fiecarui stat, a drepturilor sale economice, sociale si culturale indispensabile. demnitatea si dezvoltarea libera a personalitatii sale.

Articolul 23
Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a locului de munca, la conditii echitabile si favorabile de munca si la protectie impotriva somajului.
Orice persoana, fara discriminare, are dreptul la salariu egal pentru munca egala.
Orice persoana care lucreaza are dreptul la o remuneratie echitabila si satisfacatoare, care sa ii asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umana si completata, daca este necesar, cu alte mijloace de protectie sociala.
Orice persoana are dreptul sa formeze si sa se alature sindicatelor pentru apararea intereselor sale.

Articolul 24

Orice persoana are dreptul la odihna si timp liber, inclusiv la limitarea rezonabila a orelor de munca si la concediu platit periodic.

Articolul 25
Orice persoana are dreptul la un nivel de trai suficient pentru a asigura sanatatea si bunastarea sa si a familiei sale, in special in ceea ce priveste hrana, imbracamintea, locuinta si ingrijirile medicale si sociale necesare; si are dreptul la securitate in caz de somaj, boala, invaliditate, vaduvie, batranete sau in orice alt caz de pierdere a mijloacelor de existenta din cauza unor circumstante independente de vointa sa.
Maternitatea si copilaria au dreptul la ingrijire si asistenta speciala. Toti copiii, indiferent daca sunt nascuti in casatorie sau in afara casatoriei, trebuie sa se bucure de aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
Fiecare are dreptul la educatie. Invatamantul trebuie sa fie gratuit cel putin in ceea ce priveste clasele elementare si fundamentale. Invatamantul primar trebuie sa fie obligatoriu. Invatamantul tehnic si profesional trebuie pus la dispozitia tuturor, iar invatamantul superior trebuie sa fie accesibil tuturor in mod egal, pe baza meritului.
Educatia trebuie sa vizeze dezvoltarea deplina a personalitatii umane si intarirea respectului pentru drepturile omului si libertatile fundamentale. Trebuie sa promoveze intelegerea, toleranta, prietenia intre toate natiunile, grupurile rasiale si religioase si trebuie sa promoveze activitatea Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii.
Parintii au dreptul de prioritate in alegerea tipului de educatie care sa fie oferita copiilor lor.

Articolul 27

Orice persoana are dreptul de a participa liber la viata culturala a comunitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la beneficiile acesteia.
Orice persoana are dreptul la protectia intereselor morale si materiale care decurg din orice productie stiintifica, literara sau artistica a carei autor este.

Articolul 28

Orice persoana are dreptul la o ordine sociala si internationala in care drepturile si libertatile enuntate in prezenta Declaratie sa poata fi realizate pe deplin.

Articolul 29

Orice persoana are indatoriri fata de comunitate, numai in care este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare trebuie sa fie supus numai acelor limitari care sunt stabilite de lege pentru a asigura recunoasterea si respectarea drepturilor si libertatilor celorlalti si pentru a satisface cerintele juste ale moralitatii si ordinii.bunastarea publica si generala intr-un societate democratica.
Aceste drepturi si libertati nu pot fi in niciun caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.

Articolul 30

Nimic din prezenta Declaratie nu poate fi interpretata ca implicand un drept al oricarui stat, grup sau persoana de a exercita o activitate sau de a indeplini un act care vizeaza distrugerea oricaruia dintre drepturile si libertatile enuntate in aceasta.

Declaratia Universala a Drepturilor Omului (in engleza)

Preambul

Intrucat recunoasterea demnitatii inerente si a drepturilor egale si inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane reprezinta fundamentul libertatii, justitiei si pacii in lume,
intrucat nesocotirea si dispretul fata de drepturile au dus la acte barbare care au revoltat constiinta omenirii, iar aparitia unei lumi in care fiintele umane se vor bucura de libertatea de exprimare si de credinta si libertatea de frica si lipsa a fost proclamata ca cea mai inalta aspiratie a oamenilor de rand,
intrucat este esential, pentru ca omul sa nu fie obligat sa recurga, in ultima instanta, la revolta impotriva tiraniei si a opresiunii, ca drepturile omului sa fie protejate de statul de drept,
Intrucat este esential sa se promoveze dezvoltarea relatiilor de prietenie intre natiuni,
intrucat popoarele Natiunilor Unite si-au reafirmat in Carta credinta in drepturile fundamentale ale omului, in demnitatea si valoarea persoanei umane si in drepturile egale a oamenilor si femeile si s-au hotarat sa promoveze progresul social si standarde de viata mai bune intr-o libertate mai mare,
intrucat statele membre s-au angajat sa realizeze, in cooperare cu Organizatia Natiunilor Unite, promovarea respectarii si respectarii universale a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,
intrucat un intelegerea comuna a acestor drepturi si libertati este de cea mai mare importanta pentru realizarea deplina a acestui angajament.
Acum, asadar,

Adunarea Generala,
Proclama aceasta Declaratie Universala a Drepturilor Omului ca un standard comun de realizare pentru toate popoarele si toate natiunile, cu scopul ca fiecare individ si fiecare organ al societatii, tinand constant in minte aceasta Declaratie, sa se straduiasca prin predare si educatie sa promoveze respectul fata de acestea. drepturi si libertati si prin masuri progresive, nationale si internationale, pentru a asigura recunoasterea si respectarea lor universala si efectiva, atat in ​​randul popoarelor statelor membre, cat si intre popoarele teritoriilor aflate sub jurisdictia lor.

Articolul 1

Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si drepturi. Ei sunt inzestrati cu ratiune si constiinta si ar trebui sa se comporte unul fata de celalalt intr-un spirit de fraternitate.

Articolul 2
Orice persoana are dreptul la toate drepturile si libertatile enuntate in aceasta declaratie, fara deosebire de orice fel, cum ar fi rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau de alta natura, origine nationala sau sociala, proprietate, nastere sau alt statut.
In plus, nu se va face nicio distinctie pe baza statutului politic, jurisdictional sau international al tarii sau teritoriului caruia ii apartine o persoana, indiferent daca acesta este independent, de incredere, neautonom sau sub orice alta limitare a suveranitatii.

Articolul 3

Orice persoana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei.

Articolul 4

Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau sclavie; sclavia si comertul cu sclavi vor fi interzise sub toate formele lor.

Articolul 5
Nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante.

Articolul 6

Orice persoana are dreptul la recunoasterea pretutindeni ca persoana in fata legii.

Articolul 7

Toti sunt egali in fata legii si au dreptul, fara nicio discriminare, la o protectie egala a legii. Toti au dreptul la protectie egala impotriva oricarei discriminari care incalca aceasta Declaratie si impotriva oricarei instigari la o astfel de discriminare.

Articolul 8

Orice persoana are dreptul la o cale de atac efectiva de catre tribunalele nationale competente pentru fapte care incalca drepturile fundamentale care ii sunt recunoscute de constitutie sau de lege.

Articolul 9

Nimeni nu poate fi supus arestarii, detentiei sau exilului arbitrar.

Articolul 10
Orice persoana are dreptul, in deplina egalitate, la o audiere echitabila si publica de catre un tribunal independent si impartial, pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor sale si a oricarei acuzatii penale impotriva sa.

Articolul 11

​​Orice persoana acuzata de o infractiune are dreptul de a fi prezumata nevinovata pana cand vinovatia este dovedita, potrivit legii, intr-un proces public la care a avut toate garantiile necesare apararii sale.
Nimeni nu poate fi condamnat pentru vreo infractiune pentru vreo actiune sau omisiune care nu constituia infractiune, potrivit dreptului national sau international, la momentul savarsirii. Nu se va aplica nici o pedeapsa mai grea decat cea aplicabila la momentul savarsirii infractiunii.

Articolul 12
Nimeni nu va fi supus la interferente arbitrare in viata privata, familia, casa sau corespondenta sa, nici la atacuri la adresa onoarei si reputatiei sale. Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor astfel de ingerinte sau atacuri.

Articolul 13

Orice persoana are dreptul la libera circulatie si sedere in interiorul granitelor fiecarui stat.
Orice persoana are dreptul de a parasi orice tara, inclusiv a sa, si de a se intoarce in tara sa.

Articolul 14

Orice persoana are dreptul de a cauta si de a se bucura de azil in alte tari in caz de persecutie.
Acest drept nu poate fi invocat in cazul unor urmariri penale care decurg cu adevarat din infractiuni non-politice sau din acte contrare scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.

Articolul 15
Orice persoana are dreptul la o nationalitate.
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de nationalitatea sa si nici de dreptul de a-si schimba nationalitatea.

Articolul 16

Barbatii si femeile majore, fara nicio limitare de rasa, nationalitate sau religie, au dreptul de a se casatori si de a intemeia o familie. Ei au drepturi egale in privinta casatoriei, in timpul casatoriei si la desfacerea acesteia.
Casatoria se incheie numai cu consimtamantul liber si deplin al viitorilor soti.
Familia este unitatea de grup naturala si fundamentala a societatii si are dreptul la protectie din partea societatii si a statului.

Articolul 17

Orice persoana are dreptul de a detine proprietati, singura, precum si in asociere cu altii.
Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.

Articolul 18

Orice persoana are dreptul la libertatea de gandire, de constiinta si de religie; acest drept include libertatea de a-si schimba religia sau credinta si libertatea, fie singur, fie in comunitate cu altii si in public sau privat, de a-si manifesta religia sau credinta prin predare, practica, cult si respect.

Articolul 19

Orice persoana are dreptul la libertatea de opinie si de exprimare; acest drept include libertatea de a avea opinii fara interferenta si de a cauta, primi si difuza informatii si idei prin orice mijloace si indiferent de frontiere.

Articolul 20

Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si asociere pasnica.
Nimeni nu poate fi obligat sa apartina unei asociatii.

Articolul 21
Orice persoana are dreptul de a participa la guvernarea tarii sale, direct sau prin reprezentanti liber alesi.
Orice persoana are dreptul la acces egal la serviciul public din tara sa.
Vointa poporului va sta la baza autoritatii guvernamentale; aceasta vointa va fi exprimata in alegeri periodice si autentice, care vor avea loc prin vot universal si egal si vor avea loc prin vot secret sau prin proceduri echivalente de vot liber.

Articolul 22
Orice persoana, ca membru al societatii, are dreptul la securitate sociala si are dreptul la realizarea, prin efort national si cooperare internationala si in conformitate cu organizarea si resursele fiecarui stat, a drepturilor economice, sociale si culturale indispensabile pentru demnitatea sa si dezvoltarea libera a personalitatii sale.

Articolul 23

Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a locului de munca, la conditii de munca echitabile si favorabile si la protectie impotriva somajului.
Orice persoana, fara nicio discriminare, are dreptul la salariu egal pentru munca egala.
Orice persoana care lucreaza are dreptul la o remuneratie echitabila si favorabila, care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta demna de demnitate umana si completata, daca este necesar, cu alte mijloace de protectie sociala.
Orice persoana are dreptul sa infiinteze si sa se alature sindicatelor pentru apararea intereselor sale.

Articolul 24

Orice persoana are dreptul la odihna si timp liber, inclusiv la limitarea rezonabila a programului de lucru si la concedii periodice platite.

Articolul 25

Orice persoana are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sanatatea si bunastarea sa si a familiei sale, inclusiv la hrana, imbracaminte, locuinta si ingrijire medicala si la serviciile sociale necesare, precum si dreptul la securitate in caz de somaj. , boala, invaliditate, vaduvie, batranete sau alta lipsa de existenta in circumstante independente de controlul sau.
Maternitatea si copilaria au dreptul la ingrijire si asistenta speciala. Toti copiii, indiferent daca sunt nascuti in casatorie sau in afara casatoriei, se vor bucura de aceeasi protectie sociala.

Articolul 26
Fiecare are dreptul la educatie. Invatamantul va fi gratuit, cel putin in etapele elementare si fundamentale. Invatamantul primar este obligatoriu. Invatamantul tehnic si profesional trebuie sa fie disponibil la scara generala, iar invatamantul superior va fi accesibil tuturor in mod egal, pe baza meritului.
Educatia va fi indreptata spre dezvoltarea deplina a personalitatii umane si catre intarirea respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Va promova intelegerea, toleranta si prietenia intre toate natiunile, grupurile rasiale sau religioase si va promova activitatile Natiunilor Unite pentru mentinerea pacii.
Parintii au dreptul prealabil de a alege felul de educatie care sa fie oferit copiilor lor.

Articolul 27
Orice persoana are dreptul de a participa liber la viata culturala a comunitatii, de a se bucura de arte si de a participa la progresul stiintific si la beneficiile acesteia.
Orice persoana are dreptul la protectia intereselor morale si materiale rezultate din orice productie stiintifica, literara sau artistica a carei autor este.

Articolul 28

Orice persoana are dreptul la o ordine sociala si internationala in care drepturile si libertatile enuntate in prezenta Declaratie sa poata fi realizate pe deplin.

Articolul 29

Orice persoana are indatoriri fata de comunitate, numai in care este posibila dezvoltarea libera si deplina a personalitatii sale.
In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare persoana poate fi supusa numai limitarilor stabilite de lege, exclusiv in scopul asigurarii recunoasterii si respectarii cuvenite a drepturilor si libertatilor celorlalti si pentru a indeplini cerintele juste ale moralitatii, ordinii publice. si bunastarea generala intr-o societate democratica.
Aceste drepturi si libertati nu pot fi in niciun caz exercitate contrar scopurilor si principiilor Natiunilor Unite.

Articolul 30

Nimic din prezenta Declaratie nu poate fi interpretat ca implicand pentru vreun stat, grup sau persoana vreun drept de a se angaja intr-o activitate sau de a indeplini vreun act care vizeaza distrugerea oricaruia dintre drepturile si libertatile enuntate aici.