Acestea sunt primele 130 de citate Karl Marx de care veți avea nevoie dacă doriți să aflați mai multe despre subiecte precum comunismul și capitalismul.
Această colecție supremă conține citate din Manifestul Comunist, Das Capital și din alte cărți ale lui Karl Marx.
Cunoscut acum ca tatăl comunismului, Karl Marx a fost cineva care a dat lumii o nouă definiție a filozofiei – că nu era vorba doar despre definirea lumii, ci și despre schimbarea ei.
El a criticat ferm instituțiile politice și culturale ale vremii sale, iar lucrările sale ne pot ajuta, la rândul lor, să înțelegem inegalitățile economice, sociale și politice ale timpului nostru.
Continuați să citiți pentru a afla mai multe.
Și nu uitați să verificați aceste citate Seneca și citate Socrate.

Cele mai bune citate Karl Marx
1. „Rațiunea a existat întotdeauna, dar nu întotdeauna într-o formă rezonabilă.”
2. „Cu cât mănânci, bei și citești mai puțin cărți; cu cât mergi mai puțin la teatru, la sală de dans, la casă publică; cu cât gândești, iubești, teoretizezi, cânți, pictezi, îngrădești etc. mai puțin, cu atât economisești mai mult — cu atât mai mare devine comoara ta pe care nici moliile, nici praful nu o vor devora — capitalul tău. Cu cât ești mai puțin, cu atât ai mai mult; cu cât îți exprimi mai puțin propria viață, cu atât mai mare este viața ta alienată – cu atât mai mare este depozitul ființei tale înstrăinate.”
3. „Nu sunt nimic, dar trebuie să fiu totul.”
4. „Filosofii nu au interpretat lumea decât în ​​diverse moduri. Ideea este însă să o schimbi.”
5. „Religia este neputința minții umane de a face față evenimentelor pe care nu le poate înțelege.”
6. „Este timpul ca comuniștii să-și publice deschis, în fața lumii întregi, opiniile, scopurile, tendințele lor și să întâlnească această poveste de pepinieră a Spectrei Comunismului cu un Manifest al partidului însuși”.
7. „Ultimul capitalist pe care îl spânzurăm va fi cel care ne-a vândut frânghia.”
8. „Celor asupriți li se permite o dată la câțiva ani să decidă ce reprezentanți anumiți ai clasei opresive urmează să-i reprezinte și să-i reprime.”
9. „Un spectru bântuie Europa – spectrul comunismului.”
10. „Istoria întregii societăți existente până acum este istoria luptelor de clasă.”
11. „Înconjoară-te de oameni care te fac fericit; oameni care te fac să râzi, care te ajută când ai nevoie, oameni cărora le pasă cu adevărat. Ei sunt cei care merită păstrați în viața ta. Toți ceilalți sunt în trecere.”
12. „Comunismul este deja recunoscut de toate puterile europene ca fiind în sine o putere.”
13. „A fi radical înseamnă a merge la rădăcina problemei. Pentru om, însă, rădăcina este omul însuși”.
14. „Burghezia și-a smuls familiei vălul sentimental și a redus relația de familie la o simplă relație de bani.”
15. „Să tremure clasele conducătoare la o revoluție comunistă. Proletarii nu au nimic de pierdut decât lanțurile lor. Au o lume de câștigat. Muncitori din toate țările uniți-vă!”
16. „Hai, ieși afară! Ultimele cuvinte sunt pentru proștii care nu au spus destule!”
17. „Nu conștiința oamenilor le determină ființa, ci, dimpotrivă, ființa lor socială le determină conștiința.”
18. „Dacă ceva este sigur, este că eu însumi nu sunt marxist.”
19. „Nu există un drum regal către știință și numai cei care nu se tem de urcușul obositor al cărărilor abrupte au șansa de a-și câștiga vârfurile luminoase.”
20. „Lucrătorul aparține capitalului înainte de a se vinde capitalului.”
Înrudit: Citate Che Guevara Citate

Karl Marx despre burghezie și societate
21. „Dezvoltarea industriei moderne, prin urmare, taie de sub picioare însăși temelia pe care burghezia produce și își însușește produse.”
22. „Ceea ce burghezia produce prin urmare, mai presus de toate, sunt propriile gropi. Căderea ei și victoria proletariatului sunt la fel de inevitabile.”
23. „Epoca noastră, epoca burgheziei, posedă însă această trăsătură distinctă: are antagonisme de clasă simplificate. Societatea în ansamblu se împarte din ce în ce mai mult în două mari tabere ostile, în două mari clase care se înfruntă direct – burghezia și proletariatul.”
24. „Vedem, așadar, cum burghezia modernă este ea însăși produsul unui curs lung de dezvoltare – al unei serii de revoluții în modurile de producție și de schimb.”
25. „Burghezia a creat orașe enorme, a crescut foarte mult populația urbană în comparație cu cea rurală și a salvat astfel o parte considerabilă a populației din idioția vieții rurale.”
26. „Astfel, în imaginație, indivizii par mai liberi sub dominația burgheziei decât înainte, pentru că condițiile lor de viață par întâmplătoare; în realitate, desigur, sunt mai puțin liberi, pentru că sunt guvernați într-o măsură mai mare de forțe materiale.”
27. „Căsătoria burgheză este, în realitate, un sistem de soții în comun și astfel, cel mult, comuniștilor li se poate reproșa este că doresc să introducă, în locul unei comunități ipocrit ascunse, o comunitate legalizată în mod deschis. A femeii.”
28. „O marfă pare la prima vedere un lucru extrem de evident, banal. Dar analiza lui scoate la iveală că este un lucru foarte ciudat, care abundă în subtilități metafizice și subtilități teologice.”
29. „Burghezia nu poate exista fără a revoluționa constant instrumentele de producție și, prin urmare, relațiile de producție și, odată cu acestea, toate relațiile societății.
30. „Conservarea vechilor moduri de producție în formă nemodificată a fost, dimpotrivă, prima condiție de existență pentru toate clasele industriale anterioare.”
31. „Valoarea de utilizare a mărfurilor devine lipsită de valoare, iar valoarea lor dispare în prezența propriei forme independente.”
32. „Numai mărfurile sunt bani. Dar acum, strigătul este peste tot – doar banii sunt o marfă!”
33. „Un popor care îi subjugă pe alții își construiește propriile lanțuri.”
34. „Acești muncitori, care trebuie să se vândă pe bucată, sunt o marfă ca orice alt articol de comerț și, în consecință, sunt expuși tuturor vicisitudinilor concurenței, tuturor fluctuațiilor pieței.”
35. „În forma ei rațională, dialectica este un scandal și o urâciune pentru „domnul burghez” și pentru profesorii săi doctrinari, deoarece include în înțelegerea și recunoașterea afirmativă a stării de lucruri existente, în același timp și recunoașterea negația acelei stări, a inevitabila ei ruptură; pentru că consideră fiecare formă socială dezvoltată istoric ca fiind în mișcare fluidă și, prin urmare, ia în considerare natura ei trecătoare nu mai puțin decât existența sa momentană, deoarece nu lasă nimic să i se impună și este în esență critică și revoluționară.”
36. „Dacă banii sunt legătura care mă leagă de viața umană, leagă societatea de mine, leagă de mine cu natura și omul, nu este banii legătura tuturor legăturilor
Nu poate dizolva și lega toate legăturile
Nu este, așadar, și agentul universal al separării

37. „Societatea burgheză modernă, cu relațiile sale de producție, de schimb și de proprietate — o societate care a evocat astfel de mijloace gigantice de producție și de schimb, este ca vrăjitorul care nu mai este capabil să controleze puterile lumii de jos pe care le-a chemat prin vrăjile sale.”
38. „Dar proprietatea privată burgheză modernă este expresia finală și cea mai completă a sistemului de producere și însuşire a produselor care se bazează pe antagonismul de clasă – pe exploatarea celor mulți de către puțini.”
39. „Educația tuturor copiilor, din momentul în care se pot descurca fără grija mamei, se va face în instituții de stat.”
40. „Ideile conducătoare ale fiecărei epoci au fost vreodată ideile clasei sale conducătoare.”
41. „În producția socială a existenței lor, oamenii intră inevitabil în relații definite, care sunt independente de voința lor, și anume relații de producție adecvate unei etape date în dezvoltarea forțelor lor materiale de producție.”
42. „În locul vechii societăți burgheze, cu clasele și antagonismele sale de clasă, vom avea o asociație în care dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția dezvoltării libere a tuturor.”
43. „Burghezul vede în soția sa un simplu instrument de producție.”
44. „Puterea politică, așa numită propriu-zis, este doar puterea organizată a unei clase de a oprima pe alta.”
45. „Acumularea bogăției la un pol este, așadar, în același timp acumulare de mizerie, agonie de trudă, sclavie, ignoranță, brutalitate, degradare psihică, la polul opus, adică de partea clasei care își produce propria ei. produs sub formă de capital.”
46. ​​„Societatea burgheză modernă care a încolțit din ruinele societății feudale nu a eliminat antagonismele de clasă. Nu a creat decât noi clase, noi condiții de oprimare, noi forme de luptă în locul celor vechi.”
47. „Când proletariatul declară dizolvarea ordinii mondiale existente până acum, el declară doar secretul propriei sale existențe, deoarece este de fapt dizolvarea acestei ordini. Când cere negația proprietății private, ea nu face decât să stabilească ca principiu pentru societate ceea ce societatea a stabilit ca principiu pentru proletariat, ceea ce a fost deja încorporat în sine fără consimțământul său ca rezultat negativ al societății.”
48. „Moșienilor, ca toți ceilalți bărbați, le place să culeagă acolo unde nu au semănat niciodată.”
49. „Burghezia, în timpul domniei sale de aproape o sută de ani, a creat forțe productive mai masive și mai colosale decât au creat toate generațiile precedente împreună. Ceea ce secolul anterior a avut chiar un presentiment că astfel de forțe productive au adormit în poala muncii sociale

50. „Banii reprezintă inițial, în conformitate cu ideea de bani: proprietate privată pentru proprietate privată; societate pentru proprietate privată; proprietate privată pentru societate.”
51. „Strălucirea geniului lui Aristotel se arată numai prin aceasta, că el a descoperit, în exprimarea valorii mărfurilor, un raport de egalitate. Condițiile deosebite ale societății în care trăia l-au împiedicat să descopere ceea ce, cu adevărat, se afla la baza acestei egalități.”

Citate Karl Marx despre Muncă și Comunism

52. „Comunismul nu lipsește niciun om de puterea de a-și însuși produsele societății. Tot ceea ce face este să-l priveze de puterea de a subjuga munca altora prin intermediul unei astfel de însuşiri.”
53. „Bărbații muncitori nu au țară. Nu putem lua de la ei ceea ce nu au primit.”
54. „Pe scurt, comuniștii de pretutindeni susțin orice mișcare revoluționară împotriva ordinii sociale și politice existente.”
55. „Travaliul în pielea albă nu se poate elibera niciodată atâta timp cât travaliul în pielea neagră este marcat.”
56. „Presiunea reală trebuie făcută mai apăsătoare făcându-i pe oameni conștienți de presiune, iar dizgrația mai rușinoasă prin publicarea ei.”
57. „Capitalul se prăbușește pentru că nu poate exista alături de cunoștințele partajate.”
58. „În istorie, ca și în natură, decăderea este laboratorul vieții.”
59. „Condiția esențială a existenței și a stăpânirii clasei burgheze este formarea și creșterea capitalului; condiția pentru capital este munca salariată.”
60. „Salariile sunt o consecință directă a muncii înstrăinate, iar munca înstrăinată este cauza directă a proprietății private.”
61. „Comunismul este enigma istoriei rezolvată și se știe că este această soluție.”
62. „Comunismul nu este pentru noi o stare de fapt care trebuie stabilită, un ideal la care realitatea va trebui să se adapteze.”
63. „Noi numim comunismul mișcarea reală care desființează starea actuală a lucrurilor. Condițiile acestei mișcări rezultă din premisele existente acum.”
64. „Capitalul este muncă moartă, care, asemănătoare unui vampir, trăiește doar prin sugerea muncii vie și trăiește cu cât e mai multă muncă.”
65. „Trebuie să fii conștient de faptul că recompensa pentru muncă și cantitatea de muncă sunt lucruri destul de disparate.”
66. „Faptul că munca este externă lucrătorului, adică nu aparține naturii sale intrinseci; că în munca sa, prin urmare, nu se afirmă, ci se neagă de sine, nu se simte mulțumit, ci nefericit, nu își dezvoltă liber energia fizică și psihică, ci îi mortifică trupul și mintea.”
67. „Lucrătorul se simte așadar numai în afara muncii sale, iar în munca sa se simte în afara lui.”
68. „Teoria comuniștilor poate fi rezumată într-o singură propoziție: abolirea proprietății private”.
69. „Comuniştii nu au nevoie să introducă comunitatea femeilor; a existat aproape din timpuri imemoriale.”
70. „Atât pentru producerea la scară de masă a acestei conștiințe comuniste, cât și pentru succesul cauzei în sine, este necesară alterarea oamenilor la scară de masă, alterare care nu poate avea loc decât într-o mișcare practică, o revoluție. Această revoluție este necesară, așadar, nu numai pentru că clasa conducătoare nu poate fi răsturnată în niciun alt mod, ci și pentru că clasa care o răsturnează nu poate reuși decât într-o revoluție să reușească să se debaraseze de tot mizeria veacurilor și să devină aptă să întemeieze societatea din nou. .”
71. „Concluziile teoretice ale comuniștilor nu se bazează în niciun caz pe idei sau principii care au fost inventate sau descoperite; prin asta sau cutare ar fi un reformator universal.”
72. „În proporție, așadar, cu cât respingerea muncii crește, salariul scade.”
73. „Societatea nu este formată din indivizi, ci exprimă suma interrelațiilor – relațiile în care se află acești indivizi”.
74. „Sub nici un pretext să se predea armele și munițiile; orice încercare de dezarmare a muncitorilor trebuie să fie frustrată, cu forța dacă este necesar.”
75. „Atunci lumea va fi pentru oamenii de rând, iar sunetele fericirii vor ajunge la izvoarele cele mai adânci.”
76. „Ah! Vino! Oameni din toate țările, cum să nu fii trezit

77. „Nu avem compasiune și nu cerem compasiune de la tine. Când ne va veni rândul, nu vom găsi scuze pentru teroare.”
78. „Producția de prea multe lucruri utile are ca rezultat prea mulți oameni inutili.”
79. „Modul de producție al vieții materiale condiționează procesul general al vieții sociale, politice și intelectuale.”
80. „Schimbările în fundamentul economic duc, mai devreme sau mai târziu, la transformarea întregii suprastructuri imense.”
81. „Sunt o mașinărie condamnată să devoreze cărți.”
82. „Educația este gratuită. Libertatea învățământului se va bucura în condițiile stabilite de lege și sub controlul suprem al statului.”
83. „Momentele sunt elementele profitului.”
84. „Un păianjen desfășoară operațiuni care seamănă cu cele ale unui țesător, iar o albină îi face de rușine pe mulți arhitecți în construcția celulelor sale. Dar ceea ce distinge cel mai rău arhitect de cel mai bun dintre albine este că arhitectul își ridică structura în imaginație înainte de a o ridica în realitate.”
85. „Diferențe pur și simplu cantitative, dincolo de un anumit punct, trec în schimbări calitative.”
86. „Cererea de a renunța la iluziile despre starea sa este cererea de a renunța la o condiție care are nevoie de iluzii.”
87. „Odată ce conexiunea interioară este înțeleasă, toată credința teoretică în necesitatea permanentă a condițiilor existente se prăbușește înainte de prăbușirea lor în practică.”
88. „Toată știința ar fi de prisos dacă aspectul exterior și esența lucrurilor ar coincide direct.”
89. „Așa cum sălbaticul trebuie să se lupte cu natura pentru a-și satisface dorințele, pentru a menține și a reproduce viața, tot așa trebuie să facă omul civilizat și trebuie să facă acest lucru în toate formațiunile sociale și în toate modurile posibile de producție.”
90. „Libertatea în acest domeniu nu poate consta decât în ​​omul socializat — producătorii asociați, reglementându-și rațional schimbul cu natura, aducând-o sub controlul lor comun în loc să fie conduși de ea ca de forțele oarbe ale naturii; și realizând acest lucru cu cea mai mică cheltuială de energie și în condițiile cele mai favorabile și demne de natura lor umană.”
91. „Scurtarea zilei de lucru este condiția sa de bază.”
92. „A spune că „muncitorul are un interes în creșterea rapidă a capitalului”, înseamnă doar asta: cu cât muncitorul crește mai repede bogăția capitalistului, cu atât mai mari vor fi firimiturile care îi cad, cu atât mai mari. va fi numărul muncitorilor decât poate fi chemat în existență, cu atât mai mult poate crește masa sclavilor dependenți de capital.”
93. „O astfel de criză apare numai acolo unde lanțul de plăți din ce în ce mai lung și un sistem artificial de soluționare a acestora au fost pe deplin dezvoltate.”
94. „Structura economică a societății capitaliste a crescut din structura economică a societății feudale. Dizolvarea celui din urmă a eliberat elementele celui dintâi.”
95. „Mai întâi să controlezi oamenii, mai întâi să controlezi mass-media.”

Citate Karl Marx despre religie, credinţă şi cultură

96. „Hristos reprezintă la început oamenii înaintea lui Dumnezeu; Dumnezeu pentru oameni; de la om la om.”
97. „Dar Hristos este Dumnezeu înstrăinat și om înstrăinat. Dumnezeu are valoare numai în măsura în care îl reprezintă pe Hristos, iar omul are valoare numai în măsura în care îl reprezintă pe Hristos. La fel este și cu banii.”
98. „Viața este luptă.”
99. „Iată ceea ce îl deosebește pe filosof de creștin. Creștinul, în ciuda logicii, are o singură încarnare a Logosului; filozoful nu a terminat niciodată cu încarnări.”
100. „Până în prezent s-a crezut că dezvoltarea miturilor creștine în timpul Imperiului Roman a fost posibilă doar pentru că imprimarea nu era încă inventată. Tocmai dimpotriva. Presa cotidiană și telegraful, care într-o clipă răspândește invenții pe tot pământul, fabrică mai multe mituri, iar vitele burgheze le cred și le lărgește, într-o singură zi decât s-ar fi putut face înainte într-un secol.”
101. „Comuniștii nu au nevoie să introducă iubirea liberă; a existat aproape din timpuri imemoriale.”
102. „Martin Luther, recunoaștem, a depășit sclavia din devotament, înlocuind-o prin sclavie din convingere. El a spulberat credința în autoritate pentru că a restaurat autoritatea credinței. I-a transformat pe preoți în mireni pentru că i-a transformat pe mireni în preoți. El l-a eliberat pe om de religiozitatea exterioară pentru că a făcut din religiozitate omul interior. El a eliberat trupul de lanțuri pentru că a înlănțuit inima.”
103. „Religia este suspinul creaturii asuprite, inima unei lumi fără inimă și sufletul condițiilor fără suflet. Este opiul oamenilor.”
104. „Așa cum omul este guvernat în religie de produsele propriului său creier, tot așa în producția capitalistă, el este guvernat de produsele propriilor sale mâini.”
105. „Abolirea religiei, ca fericire iluzorie a oamenilor, este cererea pentru fericirea lor reală.”
106. „Critica religiei este, prin urmare, în embrion, critica acelei văi de lacrimi a cărei religie este aureola.”
107. „Banii sunt valoarea universală, autoconstituită, a tuturor lucrurilor. Prin urmare, a jefuit întreaga lume de valoarea ei cuvenită. Banii sunt esența înstrăinată a muncii și a vieții omului, iar această esență străină îl domină atunci când îi venerează.”
108. „Suferința religioasă este, în același timp, expresia suferinței reale și a protestului împotriva suferinței reale”.
109. „Tradiția tuturor generațiilor moarte cântărește ca un coșmar asupra creierului celor vii.”
110. „Nimic uman nu-mi este străin.”
111. „Totul trebuie pus la îndoială.”
112. „Dacă iubești fără a evoca iubire în schimb, dacă prin expresia vitală a ta ca persoană iubitoare nu reușești să devii o persoană iubită, atunci iubirea ta este impotentă – este o nenorocire.”
113. „Este bine cunoscut modul în care călugării au scris vieți stupide ale sfinților catolici peste manuscrisele pe care au fost scrise lucrările clasice ale păgânismului antic.”
114. „Drumul spre iad este pavat cu bune intenții.”
115. „Așa cum indivizii își exprimă viața, așa sunt.”
116. „Limbajul este la fel de vechi ca conștiința. Limbajul este o conștiință practică, reală, care există și pentru alți bărbați și doar de aceea există și pentru mine. Limbajul, ca și conștiința, apare doar din nevoia, necesitatea contactului cu alți oameni.”
117. „Critica a smuls florile imaginare de pe lanț nu pentru ca omul să continue să poarte acel lanț fără fantezie sau mângâiere, ci pentru a arunca lanțul și a smulge floarea vie.”
118. „Progresul social poate fi măsurat prin poziția socială a sexului feminin.”
119. „Ateismul îi amintește de copii – asigurându-i pe toți cei care sunt gata să-i asculte că nu le este frică de omul-muc.
120. „Ignoranța nu a ajutat niciodată pe nimeni.”
121. „Orice opinie bazată pe critică științifică, salut.”
122. „Perseus purta o șapcă magică pe ochi și urechi ca să creadă că nu există monștri.”
123. „De fapt, propoziția că natura speciei omului este înstrăinată de el înseamnă că un om este înstrăinat de celălalt, așa cum fiecare dintre ei este înstrăinat de natura esențială a omului.”
124. „Până acum, oamenii și-au format întotdeauna idei greșite despre ei înșiși, despre ceea ce sunt și ce ar trebui să fie.”
125. „Ei și-au aranjat relațiile în funcție de ideile lor despre Dumnezeu — despre omul normal. Produsele creierului lor le-au scăpat din mâini. Ei, creatorii, s-au închinat înaintea creațiilor lor.”
126. „De la fiecare după capacitatea lui, la fiecare după nevoile lui”.
127. „Critica a aranjat deja toate socotelile cu acest subiect. Nu mai figurează ca un scop în sine, ci doar ca un mijloc. Patosul său esențial este indignarea, munca sa esențială este denunțarea.”
128. „Tot ceea ce este solid se topește în aer, tot ceea ce este sfânt este profanat și omul este în cele din urmă obligat să înfrunte, cu simțuri sobre, condițiile sale reale de viață și relațiile sale cu soiul său.”
129. „Este posibil să mă fac un măgar. Dar în acest caz, oricând se poate ieși din asta cu puțină dialectică. Desigur, mi-am formulat propunerea în așa fel încât să fie corectă în orice caz.”
130. „Proverbul medieval „Nu există pământ fără stăpânul său”, este astfel înlocuit cu acel alt proverb „Banii nu cunosc stăpân”, în care este exprimată dominația completă a materiei moarte asupra omului.”

Te-au făcut aceste citate Karl Marx să vrei să te eliberezi de lanțurile nedreptății
În calitate de coautor al Manifestului Comunist, Karl Marx a fost unul dintre liderii și vizionarii lumii în materie de justiție și criticul capitalismului. El credea că adevăratul scop și semnul unei societăți libere este acela de a avea o societate fără clase. Ideile sale revoluționare au influențat mulți lideri mondiali, iar principiile sale despre dreptate și egalitate sunt încă o bază pentru îmbunătățirea structurilor sociale existente în prezent.
Care dintre aceste citate v-a făcut să regândiți modul în care funcționează societatea.
Există și alte citate din Manifestul Comunist sau Das Capital pe care ați dori să le includem
Anunțați-ne prin comentariile de mai jos.